thuiskomen van nooit weggeweest zijn

Babaji

SPIRITUEEL ADEMEN Bewust Verbonden Ademen

 

foto: Babaji, noemde Spiritueel Ademen, Mahayoga

"I Am Everywhere, I Am in Your Every Breathe"

 

Spiritueel Ademen - een korte inleiding

Spiritueel Ademen, ook Prana Yoga genoemd, is een ademtechniek waarmee de ademhaling geheeld wordt. Geheeld van de angst, schrik en spanning die teweeggebracht is door de manier en omstandigheden waaronder we voor het eerst zijn gaan ademen. Als de eerste inademing geforceerd tot stand is gekomen, is diep en natuurlijk ademhalen verbonden met angst en pijn. Het gevolg daarvan is dat mensen hun leven lang spontaan hun adem inhouden als ze een situatie als spannend of eng beschouwen, ook als dat 'niet echt' is zoals bijv. tijdens een spannende film of sport wedstrijd. Eigenlijk zijn dat de momenten bij uitstek om JUIST door te ademen, zodat de overvloed aan spanning niet opgeslagen wordt in het lichaam maar onmiddellijk doorstroomt en je ontspannen blijft. Deze ademtechniek hoeft eigenlijk slechts beoefend te worden tot die heling heeft plaatsgevonden. Het bewijs van die heling zal zijn dat je daarna altijd spontaan doorademt i.p.v. je adem afknijpt. Een ander bewijs daarvan zal zijn dat je gericht bent op de inademing en je uitademing altijd vanzelf loslaat, dus niet meer heel voorzichtig, gecontroleerd laat 'wegsijpelen'. Met deze ademtechniek bouw je langzaam maar zeker het vertrouwen weer op in - op de eerste plaats - de ademhaling en de tweede plaats jezelf. Je zult vanzelf je overtuigingen waarmee je jezelf beperkt hebt onder ogen krijgen en zien dat er een andere keus is.

Spiritueel Ademen - Bewust Verbonden Ademen - is een eenvoudige ademtechniek waarbij in- en uitademing met elkaar verbonden worden in een ontspannen, constant ritme. Door deze verbinding wordt er een brug gelegd tussen de uiterlijke ademhaling (lucht via de luchtwegen) en de innerlijke ademhaling (Zuiver Leven, God, Oneindig Zijn, de Bron genoemd ). In de eerste ademsessies wordt je je onmiddellijk bewust van Levensenergie die door het lichaam stroomt, maar ook waar de energie niet of moeilijk kan stromen omdat er spanning ligt opgeslagen. Tot dan toe was je je daar niet van bewust; je lichaam voelde gewoon zoals het voelde. Maar waarschijnlijk had je een heel oppervlakkige relatie met je lichaam. Als je niet onvoorwaardelijk wilt voelen wat er door je lichaam gaat, heb je 'veiligheidsstickers' geplakt op bepaalde gevoelens. De Levensenergie toestaan om overal te stromen in je lichaam, zal je - waarschijnlijk voor het eerst- in diep contact brengen met wat er in je lichaam plaatsvind op energetisch niveau.

Dat kan gepaard gaan met verschillende lichamelijke sensaties. Voorbeelden van lichamelijke sensaties die je kunt voelen - en mensen met hyperventilatie ook vaak ervaren - tintelingen in handen, voeten en gezicht en/of andere lichaamsdelen, stijfworden van vingers, je gezicht dat zich strak lijkt te brengen, zware stukken in je lichaam, een 'ijzeren' band voelen rond je borstkast, het gevoel dat je lichaam een 'hogedrukpan' is. Dat is ook de belangrijkste reden om je de eerste tien ademsessies te laten begeleiden door een ademleraar. Tot het moment dat je je veilig genoeg voelt om alleen ademsessies te doen.

Zolang je alleen je gedachten en gevoelens ervaren hebt als wie je bent - denkt te zijn, geidentificeerd zijn met - is er angst om gevoelens en - negatieve - gedachten los te laten. Dat voelt in het begin aan alsof je jezelf loslaat, dat je op zou houden te bestaan. Dat is primair doodsangst, de angst om dood te gaan, niet meer te bestaan. Maar ademen en ontspannen brengen je uiteindelijk in contact met je ware aard - met je essentie. Dan wordt ingezien, vanuit die vrede, serene stilte, dat je jezelf geïdentificeerd had met een bepaald beeld van jezelf.

We zijn zó geïdentificeerd met ons denken dat we onszelf niet eens voor kunnen stellen dat we er ook zijn als we niet denken. Dat dat zo is, wordt onmiddellijk ervaren als we verbonden gaan ademen. Als er geen ruimte - letterlijk - is tussen de in- en uitademning en de uit- en inademing, ervaren we alsof we "de controle verliezen over onszelf." Alsof je "overgenomen" wordt door de Levensenergie. En als we dat niet vertrouwen (we denken toch dat we alles in onszelf en ons leven onder controle hebben?) proberen we angstig de controle te handhaven. Dan zit er maar één ding op: stoppen met verbonden ademen en terugkeren naar 'de veiligheid van je eigen denken.' Blijf je ontspannen doorademen, dan zul je een vrede en ontspanning gaan ervaren, die je misschien nooit eerder hebt ervaren. In die ontspanning zul je ook ervaren dat je nooit je gedachten en gevoelens bent geweest, maar dat je er zó mee geïdentificeerd was dat er geen ruimte omheen was om dat waar te nemen.

Dat is terechtkomen in het NU. (zoals Eckhart Tolle beschrijft in zijn De Kracht van het Nu) In het NU zijn, leven, betekent dat je je identificatie met alle gedachten loslaat en jezelf ervaart als ZIJNDE, ruimte, bewust zijn. Of je leeft in de dimensie waar alleen gedachten heersen, of je bent in de dimensie van ZIJN en daar heerst altijd en alleen het NU moment; geen gedachten, geen verleden dus en natuurlijk ook geen toekomst, wat alleen maar gedachten kunnen zijn, want je kunt niets anders ervaren als dit moment. In dit moment zijn, NU, is je ware aard ervaren, niet wat je altijd dacht te zijn, maar de eenvoudige, altijd aanwezige essentie van je bestaan.

Als je eenmaal dat contact hebt gemaakt - bewust - met je ware aard, zul je daarna gemakkelijker kunnen zien waneer je bepaalde gedachten volgt en waarom - samengevat als jouw verhaal over jouw leven. Je zult je bewust worden van je gehechtheid aan bepaalde gevoelens omdat je jezelf daar (al dan niet volledig) mee geïdentificeerd hebt. Vaak zijn dat gevoelens die je vasthoudt omdat ze verbonden zijn met negatieve - zeer beperkte - gedachten of geloven over wie je denkt te zijn. Durven ontspannen, samen met verbonden ademen, brengt alle negatieve gedachten over jezelf aan het licht en stelt je in staat om dat onmiddellijk los te laten omdat het slechts illusies waren in je denken/herinnering. Langzaam maar zeker wordt je je er steeds bewuster van dat je het bewustzijn bent, dat zowel lichaam, gedachten en gevoelens gade kan slaan. Je ervaart steeds meer ruimte en afstand naar gedachten en gevoelens. ( Is het je nooit opgevallen dat het gemakkelijker is om met pijn in je lichaam om te gaan, naargelang die pijn verder van je hoofd af zit? Bijv. pijn in je teen? En dat - aan de andere kant - pijn die zich voordoet in je hoofd zelf, veel lastiger te hanteren is? Dat komt omdat je bewustzijn zich geïdentificeerd heeft met je gedachten en die doen zich voor in je hoofd. Je zetel is dan je hoofd.)

Je ziet dan in dat je niet langer hoeft te spreken over 'mijn' gedachten en 'mijn' gevoelens. Gedachten en gevoelens zijn van niemand, maar kunnen door iedereen ervaren worden. Zo gauw het woordje 'mijn' ervoor gezegd wordt, gebruik je gedachten en gevoelens om een beeld van jezelf te scheppen. En als je daar in gaat geloven, gelooft dat dat de waarheid is over wie je bent, zul je alle situaties en omstandigheden die je tegenkomt in het leven, afmeten aan je zelfbeeld. Een voorbeeld: als iemand het gevoel heeft dat andere mensen er op uit zijn om hem kwaad te doen, zal hij met wantrouwen mensen tegemoet treden. Hij zal alles wat er gezegd wordt zodanig uitleggen voor zichzelf dat hij gelijk heeft. In een extreem voorbeeld: iemand die last heeft van achtervolgingswaanzin, is er van overtuigd dat alle mensen die achter hem lopen, hem achtervolgen.

Onze ware aard kan ervaren worden, als we niet bezig zijn met onze gedachten en gevoelens die we ervaren, te volgen. Het ontrafelen van onze overtuigingen, gaat het gemakkelijkst en eenvoudig door te ontspannen en verbonden te ademen. In het ademproces, wordt steeds duidelijker dat wij het zijn die vasthouden aan bepaalde gedachten en gevoelens, en niet dat we 'overvallen' worden door gedachten en gevoelens die we als onprettig ervaren. Met ademen en denken kan ons zelfbeeld ontrafeld worden, duidelijk gemaakt worden, zodat we ons er van bewust worden dat we elke overtuiging kunnen volgen. Het ontrafelen van overtuigingen brengt ons in contact met gevoelens die, in de vorm van spanning, liggen opgeslagen in ons lichaam. We zijn vaak zo vereenzelvigd met ons lichaam en alle daarin opgeslagen spanning, dat we niet eens meer ervaren dat daar spanning is.

Pas als we diep ontspannen met bewust verbonden ademen, ontdekken we vanzelf waar die spanning altijd zat en waarom we die spanning daar vasthielden vanwege overtuigingen die we koesterden - onbewust. Ontspannen en bewust verbonden ademen zorgen ervoor dat je je steeds veiliger gaat voelen in je lichaam en met alle gedachten en gevoelens die je ervaart. Je kunt de vreugde van je bestaan ervaren als je je onschuld weer ervaart. Schuldgevoelens maken het onmogelijk om onschuld te ervaren. En.... je kunt de reden van je schuldig voelen ontrafelen en inzien dat het niets te maken had/heeft met wie je werkelijk bent. We zijn allemaal opgegroeid met zeer beperkte overtuigingen over wie we zijn en onze mogelijkheden. Dat is de belangrijkste reden dat we misschien nooit meer de moeite hebben genomen om te proberen voorbij die beperkte overtuigingen te stappen. Dat was te angstig.

Het is niet zozeer iets nieuws leren over je zelf maar eerder tot het inzicht komen wie je niet bent; eerder je zelf ont-dekken, de sluier weghalen die over je ware aard hangt: jou zelfbeeld.

Als met Spiritueel Ademen stap voor stap onze conditionering ( de optelsom van onze overtuigingen, ons 'verleden') wordt ontrafeld, worden de ademsessies steeds meer meditatieve sessies; er zal steeds meer ontspannen in ZIJN ervaren worden, i.p.v. weerstand te bieden aan oude overtuigingen en gevoelens waarvan je dacht dat ze jou bepaalde als wie je bent. Dan ga je steeds meer de vrede ervaren die er altijd was, is en zal zijn, die voorafgaat aan het in beslag genomen zijn door gedachten en gevoelens. Dan zal ingezien worden dat alles mogelijk is en dat de reden dat alles er voorheen zo beperkt uitzag volledig te wijten was aan de overtuigingen die we hadden over onszelf en het leven. Het leven van de mens staat volledig in het teken om dat te ont-dekken; wat de ware aard is van de mens en dat uitdrukken.

De allereerste en daarom de belangrijkste negatieve overtuiging die ten grondslag ligt aan alle andere negatieve overtuigingen, is dat we afgescheiden zijn van God, van onze Bron. Alle negatieve overtuigingen of geloven waar we aan vast kunnen houden, zijn uiteindelijk terug te herleiden naar deze basisovertuiging. Vandaar dat de meeste mensen ervan overtuigd zijn dat het leven strijd is, dat er tekort is aan datgene wat iedereen wil, dat het leven niet vervullend kan zijn en dat wat je echt wilt, onmogelijk of heel moeilijk te verkrijgen is. Dat alles komt voort uit de overtuiging dat je er alleen voorstaat, dat je afgescheiden bent van God, van de Bron waaruit we voortgekomen zijn en nog steeds in bestaan. Hoeveel prachtige verhalen je ook hoort of leest, die je vertellen dat het niet zo is, dat je niet afgescheiden bent; ze wegen niet op tegen jouw persoonlijke ervaringen.

Het meest overtuigend is altijd de ervaring. Ervaren dat je niet afgescheiden bent, en nooit geweest bent, maakt je bewust van het feit dat de afscheidingsgedachte inderdaad slechts een gedachte was, die geen enkele basis had en heeft, in de waarheid over je bestaan. Leven zonder je bewust te zijn van je eigen overtuigingen, is leven als een dier die uitsluitend zijn aangeboren instinct heeft om vanuit te reageren. Een dier heeft geen bewustzijn van zichzelf. (Het is niet voor niets dat mensen soms graag een bepaald dier zouden willen zijn; gewoon tevreden op de automatische piloot leven zonder gedachten.) Zoals we in de baarmoeder gedragen werden, zo worden we ook nu nog gedragen, maar dat hoeven we niet te ervaren als we druk bezig zijn met de gedachte dat we het allemaal alleen moeten doen. (Iemand die denkt dat hij altijd overal alleen voorstaat, vraagt nooit hulp aan anderen en bewijst zichzelf op die manier dat hij gelijk heeft. Maar het is duidelijk voor iedereen, behalve die persoon, dat hij geen gelijk heeft, dat het zijn eigen houding is die hem die overtuiging geeft.)

Je eenheid ervaren met de Bron of God of Geest of Zuiver Leven of welke naam je er zelf aan geeft, is het overtuigende bewijs van de Waarheid. Iets anders is slechts een gedachte, een geloof of hoop.

Om een goed begrip te krijgen van het Spiritueel Ademen proces, is het aan te bevelen om kennis te nemen van de Spirituele Psychologie. In tegenstelling tot de 'gewone' psychologie, legt de spirituele psychologie de wetmatigheden uit waar we aan onderhevig zijn op deze planeet of zelfs universum; de 'gewone' psychologie onderzoekt de geconditioneerde mens. De uitkomst van het onderzoeken van de (al) geconditioneerde mens, zal zijn conditionering blootleggen en niet wie hij is voordat hij - in ongeacht welke cultuur - geconditioneerd is geworden.

Hyperventilatie

Speciale aandacht voor hyperventilatie hier omdat wat er plaatsvindt tijdens een - wat we inmiddels kennen als - "hyperventilatieaanval", in feite hetzelfde proces is als wat soms tijdens de eerste ademsessies plaatsvindt. Er wordt gesproken van een hyperventilatie aanval, omdat - vanuit de gedachtewereld gezien - er een verstoring plaatsvindt van de relatieve rust en ontspanning die daarvoor ervaren werd. Maar als we niet onze gedachtewereld maar het lichaam als uitgangspunt nemen, zien we dat er een proces op gang komt dat, met gebruikmaking van de ademhaling, de al aanwezige opgeslagen spanning probeert af te voeren. Alleen gebeurt dat totaal onaangekondigd. De verschillende lichamelijke sensaties die zich daarbij voordoen zijn voor de meeste mensen onbekend en worden met angst tegemoet getreden. Iedereen die de Spiritueel Ademen techniek kent, weet dat al deze verschijnselen bij het loslaten proces horen. Als je een zogenaamde 'hyperventilatie aanval' krijgt - die helemaal geen aanval is maar je juist probeert te helen - en je laat je ademhaling zijn gang gaan, zul je zien dat alle verschijnselen vanzelf verdwijnen. Het enige probleem is dat je je waarschijnlijk niet veilig genoeg voelt om dat toe te staan. Wacht daarom niet tot de volgende 'aanval' onverwachts opkomt, maar maak een afspraak met een ademleraar/lerares in Spiritueel Ademen. (Spiritueel Ademen wordt ook rebirthing, bewust verbonden ademen en prana yoga genoemd)

Hoe ziet een ademsessie er in de praktijk uit?

Concreet: je gaat op je rug op een matras liggen en ontspant. Vervolgens leg je de nadruk op de inademing, hoog in de borst, en laat je de uitademing gewoon 'vallen.' Je hoeft dus niet uit te ademen; je laat de uitademing vanzelf gaan. De in- en uitademing worden met elkaar verbonden zodat er als het ware een cirkel beweging is i.p.v. een op en neer gaande beweging. In feite wordt alleen ingeademd omdat de uitademing voor zichzelf zorgt. Op deze manier ademen zorgt voor een diepe ontspanning omdat geen moeite gedaan hoeft te worden om op de uitademing 'te letten.' En tijdens het ademproces zal blijken dat de uitademing altijd ( onbewust ) gecontroleerd werd door het denken. Maar zo gauw je meegaat in het ontspanningsproces, door rustgevende gedachten, wordt er een diepe ontspanning bereikt.

Omdat het accent op de inademing ligt en er geen moeite gedaan wordt om de uitademing te controleren, zal er veel meer energie beschikbaar zijn en door je heen stromen. Het ademproces komt vanzelf tot een climax, waarbij er een, wat we noemen, energy-release plaatsvindt. De energie die opgebouwd is stroomt in een fractie door je heen en voert alle naar de oppervlakte gehaalde spanning af. Naarmate je vaker ademsessies doet zal er steeds minder spanning in je lichaam zijn en worden sessies eerder een meditatie waarbij de ontspanning in gewoon zijn de boventoon voert. Dan zal er een steeds dieper gevoelde sereniteit ervaren worden. Het referentiepunt van waaruit je jezelf en leven gadeslaat, zal verschuiven van de gedachtewereld naar bewust zijn. Voordat het zover is, zal er eerst steeds meer inzicht komen in je overtuigingen, de gevoelens die nooit doorvoeld zijn geworden en als spanning opgeslagen lagen in het lichaam, de angst(en) om die gevoelens te voelen omdat je bang was dat je op zou houden te bestaan. Kortom via inzichten ont-dekken wat je werkelijk in esentie bent. (en altijd was...)

Ademsessies

In principe kun je één ademsessie doen, voordat je besluit om een afspraak te maken voor 10 ademsessies. Als je besluit om een serie van 10 ademsessies te doen, hou er dan rekening mee dat je dan tien weken lang, één ademsessie per week doet. De reden hiervoor is dat de ademleraar zo gemakkelijker bepaalde persoonlijke overtuigingen (persoonlijke wetten) gaat zien en je daarbij kan ondersteunen. (elk mens heeft zo z'n eigen favoriete manier(en) om zichzelf op z'n donder te geven...) Soms kan afgeweken worden van één keer per week naar één keer per twee weken. Voor concrete afspraken en/of nadere informatie, kun je bellen naar: 06-44828112 (Breda) of emailen.

Kosten ademsessie

Ademsessies volgen bij een ademleraar, is investeren in jezelf: een investering in zelf - onderzoek. Het verkrijgen van inzicht(en) in jezelf is van onschatbare waarde. Vandaar dat ik de prijs van een ademsessie altijd symbolisch vindt. Mijn prijs is 125 Euro per ademsessie van gemiddeld 3 uur, waarbij de ademsessie zelf ong. 1 a 1,5 uur in beslag neemt. Voor wie dit in relatie tot zijn/haar inkomsten bezwaarlijk is, wordt een prijs afgesproken die wel haalbaar is. Als je besluit om tien of meer ademsessies te volgen, kunnen er - indien wenselijk - andere financiele afspraken gemaakt worden. Onthoud dat het (tijdelijke) gebrek aan geld geen reden is om niet met Spiritueel Ademen te beginnen.

Lezing(en) organiseren

Lezingen worden gegeven op verzoek.

Het is ook mogelijk om bijv. in je eigen huiskamer of centrum een lezing te organiseren en daar zelf vrienden en kennisen uit te nodigen waarvan je weet of denkt dat ze interesse hebben in Spiritueel Ademen/Prana Yoga. Neem gerust contact met me op. Ook over andere onderwerpen zoals Spirituele Psychologie en aanverwante onderwerpen, is het mogelijk een lezing te organiseren.

Wil je niet zelf organiseren maar wel een lezing bijwonen, stuur dan een email zodat ik je op de hoogte kan houden over waar en wanneer er een lezing gehouden wordt. (zie link onder deze pagina Contact maken)

 

| Site Map || Contact Maken | ©2006 Spiritueel Ademen-Prana Yoga Guestbook/gastenboek

SPIRITUEEL ADEMEN - PRANA YOGA - BEWUST VERBONDEN ADEMEN