thuiskomen van nooit weggeweest zijn

Babaji WELKOM

Deze website geeft informatie over Prana Yoga of de meer gebruikte naam momenteel Spiritueel Ademen, in relatie tot het ont-dekken van wat je bent, altijd geweest bent en altijd zult zijn maar nog niet ont-dekt hebt, wellicht omdat je ergens gezocht hebt waar je je Zelf niet kunt vinden, namelijk in je gedachtewereld.

foto: Babaji, noemt Spiritueel Ademen

MahaYoga - Allerhoogste vorm van yoga

Spiritueel Ademen - Prana Yoga - Bewust Verbonden Ademen

Ademen is de gewoonste zaak van de wereld voor iedereen die er geen last van heeft. De meeste mensen zijn zich niet bewust van HOE ze ademen. Zoals een vis pas weet wat water is als hij op het droge ligt, zo worden wij ons bewust van ademen als we geen lucht meer krijgen. Vandaar dat veel mensen zich waarschijnlijk afvragen waarom ze een ademtechniek aan zouden dienen te leren, want ze ademen immers al. Als je je niet bewust bent van hoe je ademt, ben je je er ook niet bewust van dat je ademhaling (jouw ademtechniek) gereedschap is geworden, niet om je in leven te houden maar juist om het leven ( je gevoelens) onder controle te houden; uit angst. Angst gebruikt altijd als eerste de ademhaling om iets proberen te blokkeren wat je denkt of voelt of ervaart als een manier om dat voelen en denken of ervaren te ontwijken. Vandaar dat je bij bijna elke therapievorm je ademhaling moet verdiepen, want dat is de kortste weg om in contact te komen met gevoelens die je probeert te onderdrukken.

Spiritueel Ademen of Prana Yoga, is een ademtechniek die op zichzelf heel eenvoudig is om te beoefenen. Maar als je met deze ademtechniek begint, wordt je je eerst bewust van hoe je ademhaling OP DIT MOMENT gaat. Je wordt je bewust van je ademhaling en.... de relatie die er bestaat tussen hoe je over jezelf denkt en hoe je met gevoelens omgaat èn hoe je ademt. Kortom, het bewustwordingsproces neemt met deze ademtechniek een duidelijke aanvang.

Het is meer een ademtechniek die onze ademhaling heelt zodat die weer natuurlijk gaat, dan dat je 'iets nieuws' leert of doet. Onze ademhaling is niet meer vrij; vrij, zoals die was bij onze geboorte. Spanning en angstige ervaringen hebben een blokkade op de ademhaling gelegd. De ademhaling is letterlijk geschokt. Kijk eens naar de spreekwoorden die we hebben die over ademen gaan.: Van schrik je adem inhouden, Stikken van woede, De adem stokt in de keel, Een zucht van verlichting slaken, Opgelucht ademen, Lucht geven aan je gevoelens.

Al doende leren om met je ademhaling je gevoelens en gedachten te controleren - uit angst - zorgt ervoor dat je ademen - vrij en vol ademen - niet meer vertrouwt. Je vertrouwt meer op jouw conclusies over jezelf en leven, dan je ademhaling en de Levenskracht in jou zelf.

Prana Yoga - Spiritueel Ademen laat je het vertrouwen terugwinnen in, op de eerste plaats, je eigen ademhaling en - daarmee verbonden - vertrouwen in het leven zelf. Je maakt de keuze voor vertrouwen in Leven zelf in plaats van de door jou getrokken conclusies over het leven.

En dat kan beangstigend zijn in het begin; het zijn jouw angstige gedachten die op de achtergrond jouw denken en handelen in het leven al jaren bepalen. Zonder dat je misschien bewust was van welke gedachten/overtuigingen je dat deed.

Hoe werkt het ademproces precies? Lees verder >

Zelf-Realisatie

Realizeren wie we werkelijk zijn - als mens - is het doel van onze aanwezigheid op deze planeet Aarde. Bewust worden van onze verbondenheid met zowel elkaar als de Bron van waaruit we bestaan - ZIJN - en dat uitdrukken.

Omdat we volledig in beslag genomen worden door wat we ervaren en de conclusies die we daaruit trekken, ervaren we niet wie we zijn, maar wat we denken over onszelf vanwege onze ervaringen en opvoeding. Ervaringen en overtuigingen geven ons een bepaald beeld over zowel onszelf en anderen en over het Leven. Dat noemen we conditionering; het volledig ondergedompeld zijn in gedachten, die vandaag, op dit moment, voortkomen uit wat we op andere momenten, die misschien al lang voorbij zijn, ervaren hebben, maar vasthouden omdat we er een groot belang aan hechten om dat niet te vergeten. Hoe kun je je Zelf dan wèl ervaren als wie je bent? .Lees verder >

Prana Yoga

De ademtechnieken die zich concentreren op de Levensenergie - Prana - worden algemeen aangeduid met Pranayama. Er zijn verschillende ademtechnieken die onder die noemer vallen. Eén van de weinige - bij mijn weten enige - waarbij het denken overstegen wordt - en de ademhaling niet meer onder controle is van het geconditioneerde denken - is Prana Yoga ofwel Spiritueel Ademen. Het is juist deze factor die het mogelijk maakt om voorbij het denken, in contact te komen met Dat wat vooraf gaat aan denken. Daar komt het inzicht van binnenuit wie of wat men is en hoe het (geconditioneerde) denken als een deken daarover heen gelegen heeft; een deken van overtuigingen, ideëen en geloven.

Prana Yoga is de oorspronkelijke naam voor Spiritueel Ademen. Prana staat voor Levensenergie en Yoga voor de verbinding maken met Zijn, de Bron of God. Levensenergie is de verbinding vanuit de Bron met ons. Alle - ontelbare - functies in het lichaam, worden verzorgd en in stand gehouden door Levensenergie. Daarom hoeven wij ons daar niet druk om te maken en kunnen we alle aandacht richten op ons zelf of... op wat we met onze zintuigen waarnemen. In het boek 'De Meesters van het Verre Oosten (zie Inspirerende Boeken) staat een prachtige uitleg over Prana Yoga in zijn meest spirituele betekenis. Vandaar dat ik het hele hoofdstuk - met vriendelijke dank voor de toestemming van Servire BV -integraal op de website heb gezet. Lees verder >

Spirituele Psychologie

Naast de 'gewone' psychologie, die de mens ontleed nadat hij geconditioneerd is, gaat de Spirituele Psychologie uit van de mens zoals die is, voordat hij opgevoed/geconditioneerd is, los van welke cultuur of omstandigeheden dan ook. De mens is een abstract wezen, ruimte, ofwel bewust zijn. De mens is bewust. Maar de ene mens is bewuster dan de ander.

Los van hoe bewust we ons zijn, heersen er een aantal wetmatigheden in het universum. Wetmatigheden waar iedereen aan onderworpen is. Het kennen van die wetmatigheden kan je bewust maken van o.a. waarom jij het leven ervaart zoals je dat ervaart en ook waarom veel mensen dezelfde overtuigingen hebben.

Vanuit die wetmatigheden kunnen veel zaken helder worden die eerst onbegrijpelijk waren dan wel werden toegeschreven aan 'toeval'; het 'pech' hebben of 'geluk' hebben. Niets is minder waar als je de wetmatigheden kent achter het denken. Lees verder >

| Site Map || Contact Maken | ©2006 Spiritueel Ademen-Prana Yoga

SPIRITUEEL ADEMEN - PRANA YOGA - BEWUST VERBONDEN ADEMEN